กลุ่มยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานใหม่
ดร.วรงค์ สุกโชติรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
img-email
Ext. 557