หน่วยตรวจสอบภายใน
นายจักรกฤต วงศ์ถิรวุฒิ
Senior Internal Auditor
img-email
Ext. 801
นางสาวทิพย์รัตน์ ปลื้มถนอม
Assistant Internal Auditor
img-email
Ext. 802
เบอร์ติดต่อ : 02-1605432