ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 สนุกวิทย์พิชิตตารางธาตุ วันที่ 10-12 มกราคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ถนนโยธีและถนนพระรามที่ 6

4 มกราคม 2562