สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
# เลขที่ เรื่อง วันที่ ไฟล์ เข้าชม
480 0005/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562 4 มีนาคม 2562 480_TH.pdf 15
479 0004/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2562 4 กุมภาพันธ์ 2562 479_TH.pdf 8
472 0003/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2562 3 มกราคม 2562 472_TH.pdf 7
471 0002/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562 3 ธันวาคม 2561 471_TH.pdf 1
470 0001/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2562 5 พฤศจิกายน 2561 470_TH.pdf 3
464 0012/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2561 3 ตุลาคม 2561 464_TH.pdf 14
459 0011/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2561 3 กันยายน 2561 459_TH.pdf 11
458 0010/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2561 3 สิงหาคม 2561 458_TH.pdf 7
448 0009/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2561 4 กรกฎาคม 2561 448_TH.pdf 19
447 0008/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 4 มิถุนายน 2561 447_TH.pdf 4
446 0007/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2561 4 พฤษภาคม 2561 446_TH.pdf 7
445 0006/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2561 5 เมษายน 2561 445_TH.pdf 7
444 0005/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2561 5 มีนาคม 2561 444_TH.pdf 8
443 0004/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2561 5 กุมภาพันธ์ 2561 443_TH.pdf 5
442 0003/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2561 5 มกราคม 2561 442_TH.pdf 7