ครบรอบ 39 ปี วันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี วท.”

23 มีนาคม 2561  

      

     (วันที่ 23 มีนาคม 2561) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปี 2561 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม พิธีสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสาครบรอบ 39 ปี โดยมีกิจกรรมร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ และถวายพวงมาลัยเพื่อสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ
       
พร้อมจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรี วท.” ประจำปี พ.ศ.2560 โดย นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณ และให้โอวาท แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ

     

ดร.กาญจนา วานิชกร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลของ สวทน. ได้แก่ นางสาวภัทรธิรา เกื้อกิ้ม นักพัฒนานโยบาย สวทน. สำหรับพิธีมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี วท.” นั้นพิจารณาคัดเลือกบุคคลากรที่มีความประพฤติดีและมีผลงานดีเด่น จากแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      

ที่มา: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี