หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ NEXT GEN INNOVATOR 1 สำหรับผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมอาหาร / เกษตร / ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

13 กรกฎาคม 2559  


Highlight


-   เนื้อหาหลักสูตรพัฒนาขึ้นตามกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม
-   ค่าลงทะเบียนส่วนใหญ่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยผู้สมัครเข้าร่วมอบรมในรุ่นนี้ จะได้จ่ายค่าลงทะเบียนในราคาพิเศษ
-   โอกาสในการฝึกคิดและพัฒนาโครงการนวัตกรรม เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนด้าน R&D ภายใต้โครงการ Talent Mobility
-   โอกาสในการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญุ่ปุ่น นำทริปโดย ทีมงานรายการ "ดูให้รู้" (ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เรียน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าลงทะเบียนที่กำหนด)

รับจำนวนจำกัดเพียง 35 ท่านเท่านั้น !!!   หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2559

 

Download ใบสมัครเข้าร่วมอบรม
https://drive.google.com/open?id=0B2DT6KXZ75OiUTcyNFllY0Q4cW8
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุกัลยา หมวดทอง / โทร. 02-345-1236
อีเมล : rdi.fti@gmail.com / talent.fti@gmail.com