วิดีทัศน์
ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
การทบทวนนโยบายวิทยาศาสตร์ MOST EXCLUSIVE : การทบทวนนโยบายวิทยาศาสตร์
CEO Innovation Forum 2015 “Driving R&D Investment to 1% of GDP through Public-Private Partnership” งาน CEO Innovation Forum 2015 ภายใต้หัวข้อ “Driving R&D Investment to 1% of GDP through Public-Private Partnership” 2 มีนาคม 2558 ณ ห้อง Plenary Hall 1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
รายการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน รายการ "ปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน" ออกอากาศ ทาง ททบ. 5 ทุกวันอาทิตย์ ( เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557 ) เวลา 17.55 น.