รายงานการศึกษา/สิ่งตีพิมพ์
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โครงการ Talent Mobility
59_TH.pdf
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหาร โครงการ Talent Mobility
58_TH.pdf
คู่มือ STI-WIL สำหรับครูแนะแนว
57_TH.pdf