สวทน. ร่วมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี ๒๕๖๒

5 เมษายน 3105  ๕ เมษายน ๒๕๖๒ (๑๓.๓๐ น) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีสรงน้ำและรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องโถงชั้น 1
อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.สิริพร พิทยโสภณ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ได้กล่าวอวยพรให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุก ๆ ปีตลอดไป