สวทน. ร่วมมือกับธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น และจังหวัดฟุกุโอกะ ต้อนรับคณะผู้ประกอบการเพื่อศึกษาดูงานในโครงการ ของ สวทน.

5 กุมภาพันธ์ 2562  


(29 มกราคม 2562) ผู้บริหารจังหวัดฟูกุโอกะนำคณะนักลงทุน ซึ่งประกอบด้วยบริษัทผู้ประกอบการจากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมฯ ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต เกษตรกรรม ตลอดจนงานด้านบริการ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท มิกาว่า แมชินเนอรี่ จำกัด (Mikawa Machinery Co., Ltd.) หนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วมโครงการนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (Research Development and Industrialization: RDI) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยมีธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น (SMBC) ให้การสนับสนุนด้านการแนะนำผู้ประกอบการในการเข้าร่วมการศึกษาดูงานในครั้งนี้  


ในการศึกษาดูงาน ได้รับเกียรติจาก นายโยชิยูกิ โชนัน ประธานบริษัท มิกาว่า แมชินเนอรี่ จำกัด  (Mr.Yoshiyuki Shonan, President) ให้การต้อนรับคณะนักลงทุนและผู้บริหารจากจังหวัดฟุกุโอกะ พร้อมทั้งนำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงานและสายการผลิต  ตลอดจนให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกแก่กลุ่มนักลงทุน พร้อมอธิบายขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ RDI ร่วมกับ ดร.ณัฐวุฒิ อนุนิวัฒน์ นักพัฒนานโยบาย สวทน. ที่ร่วมคณะเดินทางไปด้วย นอกจากนี้ กลุ่มนักลงทุนยังได้มีโอกาสพูดคุยสอบถามถึงการทำงานกับกลุ่มนักเรียนผู้ปฏิบัติติงานที่เข้าร่วมในโครงการด้วย


ซึ่งจากการเยี่ยมชม และพูดคุยดังล่าว คณะนักลงทุนและผู้บริหารจังหวัดฟุกุโอกะได้ให้ความสนใจโครงการ RDI ของ สวทน. เป็นอย่างมาก และต่างให้ความเห็นว่าการพัฒนากำลังคนถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะสามารถนำพาให้การประกอบธุรกิจในประเทศไทยก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างไม่ยาก
 
อย่างไรก็ตาม นอกจากการนำคณะผู้ประกอบการ และนักลงทุนญี่ปุ่นศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ RDI ของ สวทน. ในครั้งนี้แล้ว ธนาคาร SMBC ยังได้ดำเนินการแนะนำโครงการด้านวิจัยและนวัตกรรมของ สวทน. ที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า รวมถึงยังได้จัดงานสัมมนาทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนและตอบสนองความต้องการของนักลงทุน ตลอดจนดึงดูดนักลงทุนรายใหม่เพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยด้วย