การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการออกแบบการจัดตั้งห้องปฏิบัติการนโยบายนวัตกรรม

6 กันยายน 2561  

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการออกแบบการจัดตั้งห้องปฏิบัติการนโยบายนวัตกรรม
Thailand Innovation Policy Accelerator (THIPA Co-creation Workshop)

Dowload
เอกสารประกอบการประชุม
WHY OPEN POLICY MAKING ?

Dowload
เอกสารประกอบการประชุม
Policy Lab and Future Lab - Why? & How?