ฟู้ดอินโนโพลิสปลื้ม MIT เลือกสตาร์ทอัพด้านเกษตรนวัตกรรมอาหารของไทย ต่อยอดและนำเสนอแผนธุรกิจบนเวทีโลก ที่สหรัฐอเมริกา

13 มิถุนายน 2561  
MIT สหรัฐอเมริกา / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส นำทีมผู้ชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจระดับโลก 2 รายการใหญ่ คือ Global Social Venture Competition และ MIT Enterprise Forum Thailand  ซึ่งเมืองนวัตกรรมอาหาร ร่วมกับ ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยได้เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อก้าวสู่เวทีระดับโลก พร้อมเปิดโอกาสทางธุรกิจ และเชื่อมโยงกับนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลก นอกจากนี้ ยังได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ MIT Enterprise Forum Thailand (MITEF) ที่สถาบันเอ็มไอที เป็นผู้จัดขึ้นอีกด้วย โดยทีมที่ได้รับการคัดเลือกของไทยได้แก่ ทีม AIM Solution ผู้พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้เป็นตัวช่วยสำหรับครู ผู้ปกครอง และนักบำบัด ในการฝึกฝนการสื่อสารกับเด็กออทิสติก ทีม Algeaba  เทคโนโลยีการเลี้ยงสาหร่ายสำหรับ Future Feed ในอนาคต รวมถึงทีม Fresh and Green ผู้นำเทคโนโลยีเชิงลึกทางด้านวัสดุศาสตร์ ในการสร้างวัสดุย่อยสลายทางชีวภาพ เพื่อเคลือบผักผลไม้สำหรับส่งออกให้มีอายุยาวนานขึ้นหลายเท่าตัว ซึ่งทั้ง 3 ทีมได้เดินทางไปกับโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และพันธมิตรในเครือข่ายเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมที่จัดโดยผู้เชี่ยวชาญของ MIT เพื่อต่อยอดแผนธุรกิจ รวมทั้งได้มีโอกาสนำเสนอแผนธุรกิจของตนเองในงาน Startup spotlight ที่จัดโดย MITEF อีกด้วย


ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร กล่าวว่า ความสำเร็จดังกล่าว เริ่มจากความร่วมมือของเมืองนวัตกรรมอาหาร กับศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ม.หอการค้า (IDE center) ที่ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมอาหาร เพื่อผลักดันนักรบสตาร์ทอัพไทยรุ่นใหม่ไปสู่เวทีโลก  โดยทางเอ็มไอที (MIT) ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก้าวเข้าสู่สตาร์ทอัพที่มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกและสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตแบบก้าวกระโดด โดยอาศัยนวัตกรรมและการคิดแก้ปัญหาใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในวงกว้างได้อย่างแท้จริง จึงทำให้สตาร์ทอัพของไทยได้มีโอกาสก้าวเข้าสู่เวทีโลกในครั้งนี้

 
……………………………………………………
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
โทรศัพท์ 081-7536119 (แพรประพันธ์) 0 2160 5432 ต่อ 730 (วรรณพร)
Email: pr@sti.or.th / Website: www.sti.or.th/sti / Facebook: https://www.facebook.com/STI สวทน.