ฟู้ดอินโนโพลิส สยายปีกสู่เดนมาร์ก ดึงอะโกรฟู้ดพาร์คเป็นพันธมิตร ลงนามปลายกันยายนนี้ เตรียมถอดบทเรียนพัฒนาสู่เมืองนวัตกรรมอาหารของไทย

11 มิถุนายน 2561  


เดนมาร์ก / ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ในฐานะซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหารหรือ ฟู้ดอินโนโพลิส กล่าวภายหลังเดินทางเข้าพบ นายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการเจรจาความร่วมมือกับหน่วยงานชั้นนำด้านนวัตกรรมอาหารของเดนมาร์ก โดยระบุว่า การพบปะในครั้งนี้เพื่อเตรียมข้อมูลและประเด็นสำคัญสำหรับการเยือนเมืองออฮุส ของนายวิชิต ในวันที่ 2 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ โดยกระทรวงต่างประเทศร่วมกับฟู้ดอินโนโพลิส หวังเจรจาความร่วมมือเพื่อดึง อะโกรฟู้ดพาร์ค ซึ่งเป็นศูนย์ค้นคว้าและวิจัยนวัตกรรมอาหาร เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของเดนมาร์ก ตั้งอยู่ตอนเหนือของเมืองออฮุล มาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับฟู้ดอินโนโพลิส ซึ่งคาดว่าจะสามารถร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าวได้ในช่วงการประชุมหารือ Political Consultation ระหว่างไทย-เดนมาร์ก ราวปลายเดือนกันยายนนี้ 
 
โดยรายละเอียดการลงนามความร่วมมือนั้น ดร.อัครวิทย์ กล่าวว่าจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยใช้เดนมาร์กเป็นประตูเจาะเข้าตลาดอาหารยุโรป โดยเฉพาะกลุ่มอาหารออแกนิคและผลิตภัณฑ์อาหารพรีเมี่ยม สร้างความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมอาหารและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ ๆ รวมทั้งชักชวนหน่วยงานและบริษัทจากเดนมาร์กมาลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารในฟู้ดอินโนโพลิส และใช้ศักยภาพประเทศไทยทั้งในด้านแหล่งวัตถุดิบและศูนย์กลางการคมนาคมเป็นฐานในการขยายตลาดมาสู่อาเซียน


เดนมาร์กเป็นประเทศที่สามารถผลิตสินค้าด้านเกษตรอาหารได้มากถึงสามเท่าของปริมาณที่ต้องการบริโภคภายในประเทศ ดังนั้นการขยายตลาดไปต่างประเทศจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการอาหารของประเทศนี้ นอกจากนี้ อะโกรฟู้ดพาร์ค ยังจัดว่าเป็นอีกหนึ่งในศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารที่สำคัญของโลก ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 โดยมีหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนคือ The Danish Agricultural and Food Council มีพื้นที่ในอาคารวิจัยกว่า 45,000 ตร.ม. เพื่อรองรับบริษัทในการทำวิจัยพัฒนาด้านนวัตกรรมอาหาร มีพื้นที่แปลงทดลอง  5 เฮกตาร์ บนพื้นที่รวมทั้งสิ้น 100 เฮกตาร์ โดยปัจจุบันมีบริษัทในพื้นที่ 75 บริษัท ในจำนวนนี้เป็น Food & Agri-tech Startup 25 บริษัท

 
นอกจากนี้ อะโกรฟู้ดพาร์ค ยังทำงานเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยออฮุส (Department of Science, Aarhus University) ซึ่งเป็นมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมอาหารและทำงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนานวัตกรรมอาหารออกสู่ตลาดมาอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร กำลังลงทุนก่อสร้างพื้นที่ส่วนขยาย เช่น ห้องปฏิบัติการ โรงเรือนทดลอง และโครงสร้างพื้นฐานการวิจัย ขนาดกว่า 9,000 ตร.ม. ในพื้นที่ของอะโกรฟู้ดพาร์ค ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563 นอกจากนี้ยังทำงานใกล้ชิดกับ City of Aarhus ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ และหน่วยงานรัฐอื่นๆ ตัวอย่างเช่น Danish Food Cluster ซึ่งทำงานเพื่อเพิ่มนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารของเดนมาร์กโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานความรู้ระดับโลก เชื่อมโยงกับนักลงทุนและบริษัทต่างๆ  ทั้งนี้ รูปแบบการดำเนินงานของ อะโกรฟู้ดพาร์ค มีความน่าสนใจอย่างมากและเป็นตัวอย่างที่ดีในการถอดบทเรียน เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาฟู้ดอินโนโพลิส ทั้งที่ดำเนินการอยู่แล้วในส่วนกลาง ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และพื้นที่ส่วนขยายในมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งจะเริ่มดำเนินการภายในปี 2561 นี้
 
……………………………………………………
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
โทรศัพท์ 081-7536119 (แพรประพันธ์) 0 2160 5432 ต่อ 730 (วรรณพร)
Email: pr@sti.or.th / Website: www.sti.or.th/sti / Facebook: https://www.facebook.com/STI สวทน.