หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง
# เลขที่ เรื่อง วันที่ ไฟล์ เข้าชม
309 0001/2560 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ตุลาคม 2559 309_TH.pdf 74
310 0002/2560 ตัวอย่าง เอกสารแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียดโครงการ 3 ตุลาคม 2559 310_TH.pdf 35