ประกาศการจัดหาพัสดุ
# เลขที่ เรื่อง วันที่ ไฟล์ เข้าชม
475 - ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ระยะเวลาการเช่า 3 ปี 6 กุมภาพันธ์ 2562 475_TH.pdf 13
474 - (ร่าง) ประกาศและเอกสารประกวอราคาเช่าคอมพิวเคอร์พร้อมอุปกรณ์ ระยะเวลาการเช่า 3 ปี 31 มกราคม 2562 474_TH.pdf 3
461 - ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ของระบบกรมบัญชีกลาง 10 ตุลาคม 2561 461_TH.pdf 36
460 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 2 ตุลาคม 2561 460_TH.pdf 25
455 - ประกาศจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด พร้อมพนักงานต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ยูนิต 1 - 4 และ 10 – 16 ครั้งที่ 2 11 กันยายน 2561 455_TH.pdf 10
451 - การประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด พร้อมพนักงานต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ยูนิต 1-4 และ 10-16 27 สิงหาคม 2561 451_TH.pdf 9
449 - ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการฯ UX/UI 9 สิงหาคม 2561 449_TH.pdf 11
453 - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้งในสำนักงานเมื่องนวัตกรรมอาหาร 24 กรกฎาคม 2561 453_TH.pdf 1
402 - ประกาศการจ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุริจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยที่ 15) 28 มีนาคม 2561 402_TH.pdf 32
401 - ประกาศการจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการรายวิชาการเงินสำหรับผู้ประกอบการ Entrepreneurial Finance 19 มีนาคม 2561 401_TH.pdf 23
373 0001/2561 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2 พฤศจิกายน 2560 373_TH.pdf 133
400 0002/2561 รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 2 พฤศจิกายน 2560 400_TH.pdf 49
349 0010/2560 ประกาศสอบราคาจ้างจัดนิทรรศการงาน Thai Tech EXPO 2017 ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 18 กรกฎาคม 2560 349_TH.pdf 3
343 0009/2560 ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning : Wil) ระยะที่ 2 11 กรกฎาคม 2560 343_TH.pdf 1
335 0008/2560 ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ FoodInnopolis Innovation Contest 2017 30 มิถุนายน 2560 335_TH.pdf 3