ข่าวประชาสัมพันธ์
426.jpg
สวทน. ผนึกพันธมิตร 16 องค์กร จังหวัดฉะเชิงเทรา “เสริมเกมรุก” “บุก” อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ รับไทยแลนด์ 4.0 สวทน. จับมือ EA และกลุ่มพันธมิตร ทั้งภาครัฐและสถาบันการศึกษา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดตั้ง “เครือข่ายพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านยานยนต์สมัยใหม่ และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าของประเทศ” เพื่อร่วมกันสร้างระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติอย่างยั่งยืน รองรับแผนการลงทุนธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 15 มกราคม 2562 0
425.jpg
10 – 12 มกราคม นี้ สวทน. ชวนน้องร่วมสนุกกับการเรียนรู้วัฏจักรน้ำแบบง่ายๆ ในกิจกรรม “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562” (10 มกราคม 2562) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) ร่วมออกบูธนิทรรศการ พร้อมจำลองอุปกรณ์ทดลองง่าย ๆ เพื่อให้ความรู้เยาวชนไทยเกี่ยวกับวัฏจักรน้ำ ในงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด “สนุกวิทย์ พิชิตตารางธาตุ” จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ.โยธี และ ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ 10 มกราคม 2562 2
424.jpg
สวทน. – มก. ลุยเร่งพัฒนากำลังคนด้านวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหาร ผุดโครงการรูปแบบใหม่ ดึงผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศถ่ายโอนความรู้เชิงลึกและเทคโนโลยีขั้นสูงข้ามพรมแดน สู่ภาคเอกชนและนักวิจัยในภาคการศึกษา (9 มกราคม 2562) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานแถลงข่าว โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางและการถ่ายโอนความรู้ข้ามพรมแดน (Sustainable Economy Driving of Food Industry by Specialized Personnel Development and Cross Border Knowledge Transfer) ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยเป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด และส่งเสริมการเร่งพัฒนากำลังคนด้านวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรให้เกิดความยั่งยืน ผ่านการถ่ายโอนความรู้เชิงลึกและนวัตกรรมขั้นสูงจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศในเรื่องที่สำคัญเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร และมาถ่ายทอดสู่ภาคอุตสาหกรรมไทยต่อเนื่อง 9 มกราคม 2562 6
423.jpg
ฟู้ดอินโนโพลิส ร่วมกับ บริติช คอนซิล รับสมัครผู้สนใจอบรมแบบเข้มข้นในพยากรณ์แนวโน้ม ทิศทาง เทคโนโลยี และความต้องการของอุตสาหกรกรรมอาหารในอนาคต ฟู้ดอินโนโพลิส ร่วมกับ บริติช คอนซิล รับสมัครผู้สนใจอบรมแบบเข้มข้นในพยากรณ์แนวโน้ม ทิศทาง เทคโนโลยี และความต้องการของอุตสาหกรกรรมอาหารในอนาคต พร้อมเชิญกูรูจากสหราชอาณาจักรจัดเต็มแบบเน้น ๆ กลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมอาหารตอบสนองความต้องการของตลาด พร้อมรับสิทธิบินถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สองแผ่นดิน สมัครได้จนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2562 7 มกราคม 2562 2
422.jpg
ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 สนุกวิทย์พิชิตตารางธาตุ วันที่ 10-12 มกราคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ถนนโยธีและถนนพระรามที่ 6 ฟรี! รถตู้รับ - ส่ง จาก กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ - สถานี BTS อนุสาวรีย์ชัยฯ เฉพาะวันเสาร์ที่ 12 มกราคมนี้ เท่านั้น 4 มกราคม 2562 2
421.jpg
สวทน. ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม ในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน สวทน. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี 3 มกราคม 2562 2
419.jpg
สวทน. ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้บริหารหน่วยงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในการนี้ น.ส.รติมา เอื้อธรรมาภิมุข ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 1 มกราคม 2562 2
418.jpg
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (บวทน.) ครั้งที่ 8/2561 ​(26 ธ.ค. 61) – สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (บวทน.) ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมาย รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม และมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการในการประชุม 26 ธันวาคม 2561 2
417.jpg
สวทน. ร่วมกับ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ เดินเครื่องขับเคลื่อน BCG Economy จัดสัมมนา “นโยบายและการลงทุนในอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีของไทย” (18 ธันวาคม 2561) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สวทน. ร่วมกับ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาพิเศษ หัวข้อ “นโยบายและการลงทุนในอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีของไทย (Strategic Policy and Investment for Biorefinery in Thailand Forum)” เชิญวิทยากรระดับแนวหน้าแลกเปลี่ยนความรู้ และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทั้งภาครัฐและเอกชนต่อนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีของไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Economy) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กาญจนา วานิชกร รองเลขาธิการ สวทน. มาบรรยาย หัวข้อ “BCG Economy : นโยบายและการลงทุนในอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีของไทย” 18 ธันวาคม 2561 3
416.jpg
สวทน. ร่วมมือ เอสแคป และ กูเกิล เปิดตัวเครือข่าย AI for Social Good พัฒนานโยบายการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน กรุงเทพฯ – สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ สำหรับเอเชียและแปซิฟิก หรือ เอสแคป (ESCAP) และกูเกิล (Google) จัดการประชุมสุดยอดว่าด้วยผลกระทบทางสังคมของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI Social Impact Summit เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง Eternity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีภาครัฐ NGOs ภาควิชาการและภาคเอกชน จากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เข้าร่วมประชุม 14 ธันวาคม 2561 3
414.jpg
ฟู้ดอินโนโพลิส นำเครือข่ายทั่วประเทศ 30 ชีวิต ถอดบทเรียนเดนมาร์ก ยกเป็นต้นแบบที่ดีที่สุดในโลก เตรียมลุยพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหารของไทย เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนขยายของฟู้ดอินโนโพลิส ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนรวมทั้งสิ้น 30 คน เพื่อร่วมศึกษาดูงานหน่วยงานนวัตกรรมอาหารชั้นนำของโลกที่ประเทศเดนมาร์ก อาทิ อะโกร ฟู้ดปาร์ค มหาวิทยาลัยออร์ฮูส ฯลฯ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหารของไทยต่อไป 13 ธันวาคม 2561 3
415.jpg
สวทน. จับมือ จุฬาฯ – ยูเนสโก จัดกิจกรรมชวนเยาวชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับประเด็นด้านจริยธรรมของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ภาพยนตร์ “Future Baby” เป็นสื่อกลาง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) จัดกิจกรรม “WATCH & TALK: YOUTH ENGAGEMENT IN FUTURES OF FAMILY” เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 ณ Bangkok Screening Room สีลม กรุงเทพฯ โดยมี ดร.กาญจนา วานิชกร รักษาการรองเลขาธิการ สวทน. กล่าวเปิดงาน และ ดร.นพ. สรภพ เกียรติพงษ์สาร ผู้ช่วยอธิการบดีงานวิจัยและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและแนะนําวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 13 ธันวาคม 2561 1
413.jpg
สวทน. – จุฬาฯ - สวทช. เปิดรับฟังความคิดเห็นสถานประกอบการ กับโครงการพลิกโฉมการศึกษาไทย เปลี่ยนแนวคิด “จบตรีไม่รู้จะทำอะไร” เป็น “เรียนต่อโทและทำงานในอุตสาหกรรม” พร้อมรับเงินเดือนขั้นต่ำ 1.5 หมื่นบาท (12 ธ.ค. 61) โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ – สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับฟังความคิดเห็นสถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการ “วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Science for Industry: Sci-FI)” หลักสูตรการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ในรูปแบบบูรณาการการศึกษาร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการ เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแมนดาริน BC ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เชื่อ! ช่วยตอบโจทย์ทั้งภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะ และมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม โดยหวังว่า Sci-FI จะเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและศักยภาพเพื่อปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมไทยยุคอุตสาหกรรม 4.0 12 ธันวาคม 2561 0
412.jpg
สวทน. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๙ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑เวลา ๖.๕๐ น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 4 ธันวาคม 2561 1
411.jpg
(ร่าง) ตารางกลั่นกรองแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 (ร่าง) ตารางกลั่นกรองแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ งบประมาณมากกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านบาท 1 ธันวาคม 2561 14