ข่าวประชาสัมพันธ์
170.jpg
โค้งสุดท้าย FameLab และ School Lab 2017 การแข่งขันนำเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ FameLab ประเทศไทย และ School Lab ประเทศไทย ประจำปี ค.ศ. 2017 ได้มาถึงโค้งสุดท้าย เมื่อทั้งสองรายการได้ผู้เข้ารอบสุดท้ายรายการละ 10 คน ที่จะชิงชนะเลิศในเดือนพฤษภาคมนี้ 12 เมษายน 2560 0
169.jpg
สวทน. จัดพิธีรดน้ำขอพร เทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย 2560 10 เมษายน 2560 – ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กล่าวอวยพรแก่พนักงาน เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทย 10 เมษายน 2560 1
163.jpg
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช 2560 วันที่ 31 มีนาคม 2560 - รศ.เวช วิเวก นักยุทธศาสตร์ระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมด้วยพนักงาน สวทน. เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในฐานะผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช 2560” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม 31 มีนาคม 2560 5
158.jpg
24 มีนาคม 2560 ก้าวสู่ปีที่ 38 วันสถาปนา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี..วท.” ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม พิธีสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสาครบรอบ 38 ปี พร้อมจัดพิธีมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี..วท.” ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 มีนาคม 2560 1
159.jpg
สวทน. โต้โผจัดงาน “Talent Mobility for Food Innovation 2017” เปิดเวทีเชื่อมโยงงานวิจัยและนวัตกรรม ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร แบบครบวงจร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน “Talent Mobility for Food Innovation 2017” อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2560 โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในวันที่ 24 มีนาคม นี้ 24 มีนาคม 2560 3
160.jpg
สวทน. ผนึก สกว. ติดอาวุธงานวิจัยและพัฒนาของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับความสามารถแข่งขันภาคเอกชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน “Talent Mobility for Food Innovation 2017” ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญคือ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศและการยกระดับความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สวทน. โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยาน 24 มีนาคม 2560 1
161.jpg
สวทน. ร่วมกับ iTAP สวทช. จับมือเครือข่ายไอโอทีฯ ดัน " สมาร์ท ไทยแลนด์" รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เข้าร่วมงานการแถลงข่าวความร่วมมือเปิดตัวโครงการ Smart Thailand โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือไอแทป(ITAP) และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ กลุ่ม Thailand IoT Consortium, สมาคม RFID แห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานสัมมนาเรื่อง “IoT : ชี้ช่องรวย” เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ของเทคโนโลยี ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ ฯ 23 มีนาคม 2560 1
157.jpg
เผยโฉมผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย การแข่งขันสื่อสารวิทยาศาสตร์ FameLab หนึ่งในโครงการดีๆ ที่ สวทน. ร่วมสนับสนุน การแข่งขันสื่อสารวิทยาศาสตร์ FameLab ได้ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายแล้ว จากนี้ ผู้ผ่านเข้ารอบจะได้เข้าร่วมมาสเตอร์คลาส รับการอบรมพัฒนาทักษะการนำเสนอทางวิทยาศาสตร์ โดยวิทยากรชื่อดังจากสหราชอาณาจักร ก่อนที่จะเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียวไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ Cheltenham Science Festival ณ สหราชอาณาจักรต่อไป 21 มีนาคม 2560 2
152.jpg
เมืองนวัตกรรมอาหารเดินหน้าระดมพลนักวิจัยเพื่อภาคอุตสาหกรรม พร้อมจัดงาน Talent Mobility for Food innovation 2017 “ยกระดับเมือง อุตสาหกรรมอาหารไทย ด้วยการวิจัยและพัฒนา” เมืองนวัตกรรมอาหารหรือฟู้ดอินโนโพลิส ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการวิจัยและพัฒนา ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรม จัดงานสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ นักวิจัย และหน่วยงานที่สนับสนุน ภายในงาน Talent Mobility for Food Innovation 2017 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 24 - 25 มี.ค. ศกนี้ 15 มีนาคม 2560 17
146.jpg
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 22 กุมภาพันธ์ 2560 8
145.jpg
สวทน. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา Digital Media Challenge ส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สวทน. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา Digital Media Challenge ส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยให้นักศึกษาที่ร่วมโครงการร่วมเก็บภาพ และผลิตวีดีโอ สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด เพื่อเตรียมนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในอนาคต 12 กุมภาพันธ์ 2560 6
144.jpg
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สวทน. ครั้งที่ 1/2560 ถกร่างกรอบยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมแห่งชาติ 20 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สวทน. ครั้งที่ 1/2560 ถกร่างกรอบยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมแห่งชาติ 20 ปี ก่อนที่ในช่วงเย็นจะหารือกับ GEN Thailand เตรียมจัดกิจกรรมสำคัญ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไทย 9 กุมภาพันธ์ 2560 4
143.jpg
ปฏิทินเก่ายังมีค่า เราไม่ทิ้ง! สวทน. ร่วมบริจาคปฏิทินเก่า แด่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ตัวแทนจาก สวทน. ได้นำปฏิทินเก่าที่รวบรวมได้ ไปส่งมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จังหวัดนนทบุรี 7 กุมภาพันธ์ 2560 6
142.jpg
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส 2560 แด่ สวทน. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ฯ จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2560 มอบให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 3 กุมภาพันธ์ 2560 4
78.jpg
โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน โครงการ WiL คือ การนำโรงเรียนไปไว้ในโรงงาน เพื่อผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เมื่อจบแล้วสามารถทำงานได้ทันที 26 มกราคม 2560 0