ฟู้ดอินโนโพลิสและเครือข่าย 6 มหาวิทยาลัย ติวเข้มทักษะรังสรรค์กลิ่นรส หวังปั้นนักเทคโนโลยีกลิ่นรสทีมชาติทีมแรก ลงแข่งในอุตสาหกรรมอาหาร มั่นใจอัตลักษณ์อาหารไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

7 พฤษภาคม 2561  


เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ   (สวทน.) โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือฟู้ดอินโนโพลิส ร่วมกับ 6 มหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล เกษตรศาสตร์ สงขลานครินทร์ นเรศวร จุฬาลงกรณ์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดการอบรมหลักสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะในด้านการรังสรรค์กลิ่นรส (Flavor Creation) โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Patricio R. Lozano ผู้เชี่ยวชาญด้านการรังสรรค์กลิ่นรส จากบริษัทโคคาโคล่า ประเทศสหรัฐอเมริกา และ รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร การอบรมมีขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2561 โดยใช้สถานที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถานที่อบรม เนื่องจากการอบรมลงลึกถึงการลงมือปฏิบัติจริงด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 
ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร กล่าวว่า เมืองนวัตกรรมอาหาร ตระหนักถึงความจำเป็นของการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีกลิ่นรสในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรด้านนี้ ทำให้ต้องนำเข้าสารแต่งกลิ่นจากต่างประเทศเพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบอาหารเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปี  เพราะไม่สามารถผลิตได้เองอย่างเพียงพอ การอบรมในครั้งนี้เป็นหลักสูตรที่สองที่โครงการพัฒนาบุคลากรและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกลิ่นรสของประเทศ (Flavor Academy) ได้จัดขึ้น โดยเน้นการเรียนรู้อย่างละเอียดและลงลึกถึงการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลแบบเข้มข้นแก่ผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิด
 
ดร.อัครวิทย์ กล่าวว่า เป้าหมายของการดำเนินโครงการ ทางเมืองนวัตกรรมอาหารและเครือข่ายฯ คาดหวังปั้นทีมชาติด้านเทคโนโลยีกลิ่นรสขึ้นมาเป็นทีมแรก ซึ่งเรามั่นใจว่าด้วยอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นจุดสำคัญที่ทำให้อาหารไทยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ไม่แพ้ชาติใดในโลก และเป้าหมายปลายทางคือการตื่นตัวของภาคการศึกษา ที่จะบรรจุหลักสูตรเทคโนโลยีกลิ่นรสเข้าในมหาวิทยาลัยเริ่มจากภาควิชาเป็นคณะในที่สุด