สำนักงานคณะกรรมนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมใจสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล

11 เมษายน 2561  


สำนักงานคณะกรรมนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมใจสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

11 เมษายน 2561 – ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. นำคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา และพนักงาน สวทน. พร้อมใจใส่ผ้าไทย และชุดลายดอกสีสันสดใส ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ สวทน. อาคารจามจุรีแสควร์ ชั้น 14 โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น