สวทน. ร่วมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี ๒๕๖๑

11 เมษายน 2561  

    

๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ (๑๕.๐๐ น) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีสรงน้ำและรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ได้กล่าวอวยพรให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆ ปีตลอดไป
ที่มา : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี