มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

1 ธันวาคม 2560  


ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี