กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

12 สิงหาคม 2560  วันที่ 12 สิงหาคม 2560 (07.00 น.) ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
พระสงฆ์และสามเณร 851 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต ในการนี้ น.ส.รติมา เอื้อธรรมาภิมุข ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมด้วย นายอาศิร จิระวิทยาบุญ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กร สวทน. เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยในช่วงเช้าได้จัดพิธีตักบาตรสิ่งของและอาหารแห้ง โดยสิ่งของและอาหารแห้งเหล่านี้จะรวบรวมส่งไปยังศูนย์ “เราทำดีด้วยหัวใจ”
ส่วนหน้าภาคอีสาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยด่วนต่อไป หลังจากนั้น ดร.อรรชกา สีบุญเรือง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และข้าราชการ ได้เดินทางไปลงนามถวายพระพร บริเวณพระบรมมหาราชวัง โดยในช่วงเย็นจะมีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ พระลานพระราชวังดุสิต

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีตักบาตร กองทัพภาคที่ 1 ได้รับมอบหมายให้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ เวทีกลาง
พระลานพระราชวังดุสิต โดยเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ห้างร้าน และประชาชนร่วมพิธี

ที่มา : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี