สวทน. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

10 สิงหาคม 2560  

      

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 7.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ได้จัดพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จำนวน 9 รูป และได้ร่วมกันใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง
      

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) นำโดย น.ส.รติมา เอื้อธรรมาภิมุข ผู้ช่วยเลขาธิการ และ นางอัญชลิยา ธงศรี ผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการงบประมาณ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
     
ภาพ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี