สวทน. ร่วมกับ บริติช เคานซิล ภายใต้ทุนนิวตัน เปิดรับข้อเสนอโครงการ "Regional Researcher Links: Workshop"

31 กรกฎาคม 2560  

       
สวทน. ร่วมกับ บริติช เคานซิล ภายใต้ทุนนิวตัน เปิดรับข้อเสนอโครงการ "Regional Researcher Links: Workshop" ซึ่งเปิดโอกาสให้นักวิจัยจากประเทศไทย และสหราชอาณาจักร ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของอาเซียน ในหัวข้อ
•   Food-Water-Energy Nexus
•   Health and Medicine
•   Smart Farming
•   Industry 4.0 and Digital Technology Solutions for SMEs
 
เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง  19 กันยายน 2560 
ดูรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่
https://www.britishcouncil.or.th/en/programmes/education/our-work-support-higher-education-and-research-sector/NewtonFund/researcher-links-workshop